Technology

Staff

John Korzenko – Technology Coordinator

601-776-1280 (Ext. 1704)

 

Carrie Holloman – Administrative Assistant

601-776-3754/1280 (Ext. 1500)

 

Matthew Champion – Senior Technician

601-776-1280 (Ext. 1705)

 

Antwain Boykin – Technician

601-776-1280 (Ext. 1706)

 


2019-2020 Request for Proposals